ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στέλλα Νομικού,  BSc, MBA, MSc

Ρ ε φ λ ε ξ ο λ ό γ ο ς,
Πιστοποιημένη Συντονίστρια EFT
& Ενεργειακής Θεραπευτικής

SN4

Τηλ:. 6942644782
www.meridianclassic.gr
email: stnomikou.gr@gmail.com

 

Thank you for contacting us! Your message has been successfully delivered and we will be getting in touch real soon!